Právní služby

Při koupi či prodeji nemovitostí spolupracujeme s karlínskou advokátní kanceláří Mgr.Jiřího Nauše a Mgr.Jakuba Vavříka, sídlící v Peckově ul. č. 9, Praha - Karlín.

Základním úkolem advokátní kanceláře je prověřování právní „čistoty“ nabízených nemovitostí a zároveň vypracovávání a uzavíraní kupních smluv resp.smluv o převodu členských práv tak, aby byly zachovány právní jistoty prodávajícího i kupujícího.

Ve srovnání s firemními právníky přináší spolupráce s nezávislou advokátní kanceláří především větší pocit jistoty klientů a kvalitnější právní služby.

vavrik-jan-100x150
Mgr. Jakub Vavřík
 • Vyhotovení smluv ke koupi/prodeji nemovitosti včetně podání na Katastrální úřad
 • Vyhotovení smluv k převodu členského podílu v družstvu včetně převodu
 • Vyhotovení plných mocí
 • Ověřování podpisů
 • Zástava nemovitosti
 • Zřízení/výmaz věcného břemene
 • Zúžení/rozšíření SJM při koupi nemovitosti
 • Advokátní úschova listin a financí
 • Právní zastoupení v soudních aj.sporech či jednáních
 • Přezkoumání věcné i právní správnosti smluv
 • Smlouva o zřízení/zániku věcného břemene
 • Smlouva o půjčce
 • Zástavní smlouva
 • Plná moc
 • Smlouva o koupi vybavení a zařízení
 • Návrh na výmaz věcného břemene
 • Návrh na výmaz zástavního práva
 • Potvrzení o zániku zástavního práva
 • a další…