Etický kodex makléře společnosti Porta reality

Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.
Konfucius
 1. Realitní makléř jedná vždy v zájmu klienta, kterého zastupuje.
 2. Realitní makléř postupuje ve všech činnostech s náležitou odbornou péčí, zejména pak:
  • pravdivě seznámí majitele nemovitosti s aktuální situací na trhu s nemovitostmi, je-li majitelem nemovitosti požádán o odborný odhad ceny, cenu nemovitosti nepodhodnocuje ani nenadhodnocuje
  • pravdivě seznámí zájemce o koupi/nabytí/pronájem nemovitosti se všemi jemu známými klady i negativy nabízené nemovitosti
  • majitele nemovitosti i zájemce o koupi seznámí před samotným uzavřením obchodu se všemi právními a daňovými aspekty, které z případné transakce pro obě strany vyplývají
  • převody vlastnických/členských práv provádí přes nezávislou advokátní kancelář tak, aby byla zajištěna nestrannost a kvalifikovanost celého převodu a dále náležité pojištění advokáta pro poskytování právních služeb.
  • pro převod kupní ceny/ceny za převod zajistí realitní makléř nezávislou advokátní/notářskou/bankovní úschovu tak, aby celá transakce byla pro klienta bezpečná. Realitní makléř zásadně nedoporučuje převod finančních prostředků přes společnost, pro kterou pracuje.
 3. Realitní makléř není oprávněn bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
 4. Realitní makléř svým vystupováním reprezentuje firmu Porta Reality, jakož i svojí osobnost
 5. Realitní makléř jedná vždy čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými zákona České republiky.
 6. Realitní makléř zastupuje klienty a hájí jejich zájmy bez ohledu na rozdílnost národnosti, rasy, náboženství či politického přesvědčení.