Záruka mlčenlivosti

Protože naše společnost spravuje i nemovitosti v mnohamilionových hodnotách, jsme přísně vázáni mlčenlivostí, kterou požadujeme i po potencionálním kupci. Jedině tak je zaručena diskrétnost prodeje a také to nejdůležitější - spokojenost všech zúčastněných stran při realizaci obchodního případu.

Stáhnout dohodu