Podnájem družstevního bytu a poplatek družstvu

Vytvořeno: 24.05.2013

Otázka

Mela bych dotaz ohledne pronájmu družstevního bytu. Má družstvo nárok vybírat poplatky za pronájem bytu, který je odkoupen,ale není ve vlastnictví?Tento poplatek si družstvo nechalo schválit od ostatních clenu družstva, nekdy pred 10 lety.Dekuji za informaci,E.

Odpověď

Pokud je byt v družstevním vlastnictví a dále je pronajímán (podnajímán), muže družstvo vybírat poplatek za pronájem, který byl schválen clenskou schuzí nebo jehož výše je uvedena ve stanovách družstva. K podnájmu navíc dle zákona potrebujete souhlas družstva jako majitele bytu. Podnajímání bytu bez souhlasu družstva (majitele) by mohlo v krajním prípade být považováno za hrubé porušení predpisu eventuelne i stanov se všemi dusledky z toho plynoucími.To, že je splacená anuita, nemá na výše uvedené žádný vliv.