Rezervační smlouva a vrácení rezervačního poplatku

Vytvořeno: 10.03.2013

Otázka

Podepsali jsme rezervační smlouvu na byt.Poté nám byl nabídnut lepší byt od jedné známe.Dá se nějaým způsobem obejít realitní kancelář,aniž by jsme přišli o rezervační zálohu a zbytečně platili pokutu..?  

Odpověď

Rezervační smlouva není jen nějaký kus papíru, který lze lehce ignorovat.Jako u každé smlouvy však závisí na její kvalitě, tedy obsahu, a na tom, jak strany smlouvy plní nebo neplní své povinnosti.Obecně pokud  nedojde  k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně realitní kanceláře, pak by RK měla rezervační poplatek vrátit.