Družstevní byt, dluhy a dedictví

Vytvořeno: 25.05.2013

Otázka

Prosím o radu:zemrel nám otec,žil sám v družstevním byte.Jak nyní máme postupovat?

a) - pokud si byt ponecháme jako dedictví(2 sourozenci) - musíme v nem nekterý z nás mít trvalé bydlište?za jakých podmínek lze byt prodat?musí družstvo schválit další nájemníky sámo,nebo mužeme si najít nájemníka sami?

b) - pokud se bytu zrekneme vc.všeho v nem a k nemu patrící,musíme uhradit nájemné,které ješte nebylo otcem zaplaceno?

Preji pekný vecer a dekuji predem za rady.Zdraví F.

Odpověď

1) Družstevní byt si jako 2 dedici nemužete ponechat, neexistuje nic jako spolecné clenství v bytovém družstvu (výjimka jsou manželé).Vec se reší vetšinou tak, že se dedicové dohodnou, clenský podíl se prikáže jednomu z nich a druhý má nárok na to, že ho ten první vyplatí. Obvykle se to reší prodejem družstevního bytu po zustaviteli a rozdelení výtežku z prodeje mezi oprávnené dedice.

2)Trvalý pobyt zde mít nemusíte, ten je jen evidencní záležitostí a s tím jestli v byte bude nekdo bydlet nebo ne nemá nic spolecného.Jinými slovy v byte muže nekdo bydlet a mít trvalý pobyt jinde.

3) Byt se prodat nedá, ten patrí družstvu, prodává se resp. prevádí za úplatu clenský podíl v družstvu s právem nájmu bytu a to na základe smlouvy o prevodu družstevního podílu,. Tato smlouva se predloží orgánum družstva, které potvrdí prijetí této smlouvy a tímto okamžikem jsou družstevní práva prevedena.Neexistuje nic jako schvalování prevodu orgánem družstva, je to jen tak jak jsem popsal v predchozí vete.Jen je potreba se podívat do stanov, zda mužete prodat i cizinci. Nekteré stanovy to nepripouštejí,pak byste nemohli byt prevést treba slovenskému státnímu príslušníkovi.

4) Pokud chcete družstevní byt podnajmout (dále pronajmout), pak ze zákona jen se souhlasem pronajímatele (majitele) bytu tj. družstva. U nekterých družstev se za tento souhlas platí i poplatky (nahlédnete do stanov družstva).Družstvo Vám schválí nájem, nájemníky si najdete sami, družstvo Vám ho urcite hledat nebude a ani bych Vám nedoporucoval, že by napr.družstvo Vám hledalo nájemníka.

5) Pokud se zreknete bytu resp. clenského podílu v družstvu, pak se musíte vzdát veškerého dedictví po otci. Nelze se vzdát jen neceho. V tomto prípade nejste zodpovední za dluhy, které zanechal. Pokud jsou dluhy jen na nájemném a nejsou vysoké. Resp. neprevyšují hodnotu dedictví (možná ve Vašem prípade hlavne hodnotu resp. cenu za kterou se dá byt prodat), pak bych se dedictví nezríkal a dluhy bych uhradil práve z dedictví.Pokud se dedictví nezreknete budete muset logicky nájemné uhradit.