Převod družstevního bytu do OV

Vytvořeno: 10.05.2012

Otázka

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu, resp. jakékoli vyjádření k mé situaci..V roce 2008 jsem s využitím hypotéky a s poskytnutím jiné zástavní nemovitosti od rodiny pořídil byt v družstevním vlastnictví. Již tehdy bylo předesláno, že v půlce letošního roku 2012 bude splacena anuita bytu a ten bude možné převést do OV, s čímž jsem počítal. Následující rok mi končí pětiletá fixace hypotéky, takže moje představa byla v uvolnění zastavené nemovitosti výměnou za svůj byt, kterým bych již mohl dále ručit.Na letošní jarní schůzi BD jsem se však dozvěděl, že družstvo není nijak nuceno byty ihned převádět, ba co víc, splácí do konce roku 2013 ještě nějaký úvěr bance a také má ve vlastnictví 2 byty, které jsou nájemní (neobývají je členové družstva). Jak jsem pochopil, tak poslední dvě uvedené skutečnosti představují zásadní překážku v převodu bytů, především však ona existence nájemních bytů. Představenstvo BD je sice v jednání se členy vstřícné, ale zatím nemá představu, jak situaci řešit, zda vůbec se tím teď zabývat, zvláště pokud bych měl o včasný převod zájem jen já jako jeden z mála.S představiteli BD budu jednat, takže svůj dotaz směřuju především na možnosti řešení situace, jak by mělo BD postupovat, pokud by chtělo vyjít vstříc a převod začít realizovat, jak by mělo vyřešit otázku 2 nájemních bytů a zda vůbec je reálné, aby za rok byl můj byt v OV, pokud je třeba provést nějaké hlasování členů na schůzi, která se bude konat na podzim.Předem vám děkuji za vyjádření.M

Odpověď

O tom, že se byty budou převádět do OV, rozhodují družstevníci , tedy členská schůze, a to kvalifikovanou většinou. Pokud družstevníci nerozhodli, nic nenutí družstvo, aby tyto byty převedlo.Je tedy třeba iniciovat hlasování a provést další následné kroky (tzv.reálné rozdělení nemovitosti, vypracování smluv, vypracování prohlášení vlastníka, zapsání jednotek do katastru apod.), to je práce minimálně na rok.Pokud tedy byste například na podzim teprve hlasovali (pozitivně) o převodu družstevních bytů do OV, pak, to že by do roka byl Váš byt převeden, vidím jako nereálné.Jen ze zákona má družstvo na toto 10 měsíců.Pokud se týká 2 bytů obývaných nečleny, nevidím toto jako překážku, aby se hlasovalo o převodu. Spíše si myslím, že bude nutné nejdříve splatit úvěr bance, protože pravděpodobně tato má zastavenou ve svůj prospěch celou nemovitost a pravděpodobně není možné, aby se od ní "odkrajovali" jednotlivé byty do OV předtím, než bude úvěr splacený..