Prodej nemovitosti a daně

Vytvořeno: 22.01.2013

Otázka

Prosím o zodpovězení dotazu. Otec mi daroval pozemky, jež mu byly vráceny v restituci. Při prodeji předmětných pozemků nevím, zda jsem povinen zaplatit daň, z jakého základu a jak vysokou.Děkuji za odpověď.

Odpověď

1.Určitě při prodeji zaplatíte daň z převodu nemovitosti, a to ve výši 4% z prodejní ceny nebo odhadu nemovitosti (podle toho, co je vyšší). Odhad ceny nemovitosti není podmínkou vždy, nemusíte dělat odhad nemovitosti, pokud je pozemek bez stavby a bez trvalého porostu.FÚ však může dodatečně posudek vyžadovat.


2.Pokud jste pozemky vlastnil déle jak 5 let, jste od daně z příjmu osvobozen, nepodáváte ani daňové přiznání.

3. Pokud jste pozemky vlastnil méně jak 5 let, nejste od daně z příjmu osvobozen.Příjmem bude cena, za kterou se pozemky prodaly.Do výdajů můžete předně započítat odhadní cenu darované nemovitosti zjištěnou ke dni darování. To je odečitatelná položka, která nejvíce sníží dílčí základ daně.Dále je možné odečíst zaplacenou daň z převodu nemovitosti, výdaje spojené s prodejem (například provize realitní kanceláři, vyhotovení kupní smlouvy advokátem, ověření podpisů apod.). Rozdíl mezi příjmy a výdaji zdaníte jako zdanitelný příjem (teoreticky však může být nula) . I v tomto případě jste povinen podat daňové přiznání , protože nejste od placení daně z příjmu osvobozen.