Prodej darované nemovitosti a zdanění

Vytvořeno: 05.03.2013

Otázka

Dobrý den, měla bych dotaz na daň z příjmu dle §10.Maminka nám se sestrou darovala stejným dílem v r. 2010 rodinný dům. V lonském roce jsme jej prodali. Jaká cena bude příjmem odhadní či kupní, je-li kupní cena nižší než odhadní. A výdaji bude co? Děkuji

Odpověď

1.Pro daň z příjmu je podstatná cena dosažená, tedy dle ceny z kupní (u daně z převodu nemovitosti  je to tak, že se daní z ceny buď kupní nebo zjištěné odhadem, daní se z vyšší ceny).


2.Do výdajů můžete předně započítat odhadní cenu darované nemovitosti zjištěnou ke dni darování. To je odečitatelná položka, která nejvíce sníží dílčí základ daně.Dále je možné odečíst zaplacenou daň z převodu nemovitosti, výdaje spojené s prodejem (například provize realitní kanceláři, vyhotovení kupní smlouvy advokátem, ověření podpisů apod.). Rozdíl mezi příjmy a výdaji zdaníte jako zdanitelný příjem (teoreticky však může být nula) . I v tomto případě jste povinen podat daňové přiznání , protože nejste od placení daně z příjmu osvobozeny.