Prodej domu a zrušení trvalého pobytu

Vytvořeno: 17.10.2012

Otázka

Dobrý den, chystám se prodat dům ve svém vlastnictví, kde mají trvalé bydliště i mé 2 dospělé (27 a 30 let) děti. Chtěl jsem se zeptat zda jsem povinen jim dát náhradní bydlení? Jak mám ošetřit aby nezůstali trvale hlášeni v místě prodávaného objektu. Děkuji za odpověď

Odpověď

Trvalý pobyt v nemovitosti je čistě evidenční záležitost a nezakládá žádná práva k jakékoliv nemovitosti. Není tedy žádnou Vaší povinností jim dát náhradní ubytování. Pokud v domě Vaši potomci již nebydlí a zdržují se trvale jinde a sami se nepřehlásí na jinou adresu, je možné z Vaší strany jako vlastníka nemovitosti, dát obci nebo městské části návrh na zahájení správního řízení s cílem zrušení jejich trvalého pobytu na Vaší adrese.Obec nebo městská část si ověří, že se v nemovitosti skutečně trvale nezdržují a 
trvalý pobyt zřídí na adrese obce nebo úřadu.Pokud obec nebo městská část zjistí, že se Vaši potomci na uvedené adrese trvale zdržují, z trvalého pobytu na svoji adresu si je nepřehlásí.Pokud nemovitost prodáte, dle kupní smlouvy budete mít pravděpodobně povinnost zajistit,  aby všechny osoby, které jsou v nemovitosti trvale hlášeny, byly z trvalého pobytu odhlášeny resp. přihlášeny na jiné adrese (institut odhlášení dnes neexistuje, je 
možné se pouze přihlásit na jiné adrese). Pokud toto neučiníte a budete mít v kupní smlouvě nějakou sankci, může jí kupující uplatnit. Pak by to musel být kupující, kdo dá obci nebo městské části návrh tak, jak jsem uvedl shora.