Nemovitost a dědictví

Vytvořeno: 17.10.2012

Otázka

Dobrý den, mám úvěr ze stavebního spoření na dům ve kterém žiju s dcerou a svým přítelem. Chci se zeptat jestli je možné část domu (1/2) přepsat na přítele a přibrat ho do úvěru jako spoludlužníka? Zároveň ale chci předejít situaci, že v budoucnu budu muset vyplatit jeho 2 děti v případě, že se s ním něco stane. Chci aby po mě dědila moje dcera můj přítel a po příteli abych dědila já. Je to tak možné?

Odpověď

Přepsat polovinu domu na přítele je možné, nejlépe darovací smlouvou. Je zde daň z darování 7%, jelikož nejste příbuzní, ale pokud jste  žili nejméně po dobu jednoho roku před převodem  ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, pak je zde osvobození od daně dědické.Jestli je možné přibrat přítele jako spoludlužníka, tak to bude možné zřejmě v případě, že přítel bude mít dostatečnou bonitu (schopnost splácet), a že  s tím bude souhlasit banka.Pokud se týká dědění, tak podle současné právní úpravy jsou neopominutelnými dědici potomci zůstavitele, kteří mají nárok na polovinu svého zákonného dědického podílu, pokud jsou zletilí, nebo celý svůj zákonný dědický podíl, jsou-li nezletilí. Děti přítele tedy není možné z dědictví vyloučit.

Ani podle nové úpravy účinné od 1.1.2014 není možné opomenout tzv neopomenutelného dědice, dochází však k posílení pořizovací svobody zůstavitele, jelikož se snižuje rozsah práva neopomenutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka jsou to 3/4 jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak 1/4 zákonného dědického podílu.