Spoluvlastnictví a prohlášení vlastníka

Vytvořeno: 11.01.2013

Otázka

Dobrý den, jsme vlastníky jednotlivých podílů v obytném domě o šesti bytových jednotkách a většina z nás by měla zájem převést byty do osobního vllastnictví. Jaké podmínky musí být splněny a jaký je standartní postup pro takovýto krok ? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Je třeba tzv.reálně rozdělit dům na jednotlivé jednotky (bytové, nebytové, společné prostory) a na základě tohoto rozdělení vložit na katastr tzv.prohlášení vlastníka budovy.Dále je třeba mezi sebou uzavřít dohodu o vypořádání a zrušení spoluvlastnictví, kde bude vymezeno, že každý ze spoluvlastníků získává do svého vlastnictví určitý byt nebo nebytový prostor. Součástí dohody jsou též obsahové náležitosti prohlášení vlastníka, kde je vymezeno, že každý ze spoluvlastníků získává do svého vlastnictví určitý byt nebo nebytový prostor tak, jak se spoluvlastníci dohodli či tak, jak nyní byty užívají.