Problémy spoluvlastnictví

Vytvořeno: 22.01.2013

Otázka

Jsem 95% vlastníkem domu, který obývá nezodpovědný 5% vlastník, má tam trvalý pobyt. Žije tam na můj účet, platí si jen energie. Vzhledem k životní situaci jsem nucen dům prodat. Platí §139 Obč.zákoníku i na prodej domu? Tedy že dům mohu prodat jako celek, protože jsem většinový vlastník, menšinu jsem přehlasoval, nemusím prodávat jen svých 95% . Spoluvlastníka prvně písemně informuji o jeho předkupním právu, po prodeji mu vyplatím jeho 5%. Podle Obč. zákoníku se menšina přece proti prodeji může bránit soudně. Uvažuji správně? Také: když dům prodám, co bude s tím 5% vlastníkem? Až bude na KÚ zapsán nový majitel, to jej Policie prostě vyvede před dům? Nebo mu musím najít náhradní bydlení? On z domu dobrovolně nepůjde nikdy.

Odpověď

Neuvažujete správně, dům jako celek nemůžete prodat, protože Vám nepatří. Patří Vám jen 95% a s těmi samozřejmě nakládat můžete. Zde neplatí, že z titulu většinového spoluvlastníka můžete nakládat se spoluvlastnickým podílem menšinového spoluvlastníka. Ani ho nemůžete nijak přinutit, aby Vám svých 5% prodal. To on se musí rozhodnout, že Vám svých 5% prodá, nabídne Vám je a Vy   buďto jeho nabídku akceptujete nebo ne.Z titulu svého většinového spoluvlastnictví však můžete např. celý dům někomu pronajmout.

Jinak soudně se můžete bránit jedině tak, že podáte k soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti. Soud má tři možnosti - rozdělit věc podle podílů (to asi nepůjde), za přiměřenou úplatu věc přikáže jednomu ze spoluvlastníků (zde byste pak již na základě soudního verdiktu mohl vyplatit druhého spoluvlastníka), nebo nařídí prodej nemovitosti a výtěžek rozdělí podle podílů.Určitě nedojde k tomu, že by soud rozhodl nějak jinak.Pokud byste získal na základě soudního rozhodnutí celý dům, je otázkou, zda by soud nařídil, že je třeba zajistit náhradní byt, ubtování nebo přístřeší druhému spoluvlastníku, toto se ale takto řeší v případě, že má daná osoba v nemovitosti nějaký titul k bydlení například nájemní smlouvu. Váš pak již bývalý spoluvlastník by tam však  bydlel bez jakéhokoliv právního důvodu a nemyslím, že by toto soud řešil a že by zde byla v tomto smyslu nějaká Vaše povinnost.Trvalý pobyt zapsaný v občanském průkaze je čistě evidenční záležitostí a nemá s právem jakéhokoliv užívání jakékoliv nemovitosti nic společného. Pokud by se pak bývalý spoluvlastník nechtěl stěhovat, pak nejčistší, ale nejdelší cestou je, podat soudu návrh na vyklizení nemovitosti.Toto může dojít až k exekuci, kdy do domu dojde exekutor a v podstatě za účasti Policie ČR ho násilně vystěhuje.Musíte však mít pravomocné rozhodnutí soudu o vyklizení nemovitosti.