Dědictví nemovitosti a dědická daň

Vytvořeno: 22.01.2013

Otázka

Dobrý den, prosím o informaci, zda můj syn platí dědickou daň? Syn je dědicem po mém strýci (bratr mého otce) a neví, do které skupiny patří.

Odpověď

Syn patří do II.dědické skupiny. II.skupina je však od dědické daně osvobozena, tudíž dědická daň se neplatí.